کمپین خیریه «چهارشنبه مهربانی» همزمان با فرا رسیدن چهارشنبه سوری در راستای دعوت مردم برای جایگزینی هزینه مواد آتش‌زا و خطرناک و اختصاص آن در جهت خرید حلزون‌های شنوایی برای کمک به تهیه و جراحی حلزون شنوایی کودکان ناشنوای نیازمند تشکیل شده است.
بنیاد کیش مهر کتایون(کمک)، حامی کودکان نیازمند کاشت حلزون گوش کمپین چهارشنبه مهربانی را راه اندازی کرده است. این موسسه اولین خیریه تخصصی در زمینه کاشت حلزون گوش برای کودکان نیارمند است که در سال 1391 فعالیت حرفه‌ایی خود را با مدیر عاملی «کتایون ریاحی» آغاز کرده است.
تاکنون تعداد 158 کودک ناشنوای نیازمند کاشت را با پرداخت کمک هزینه، جراحی نموده‌اند.همزمان با چهارشنبه آخر سال، بنیاد کمک از هموطنان عزیز تقاضا دارد هزینه خرید مواد آتش‌زا و خطرناک را به کاشت حلزون کودکان ناشنوا اختصاص دهند. ناشنوایی با یک جراحی(کاشت حلزون) قابل درمان است و بهترین زمان برای این جراحی سن زیر ۴ سال است.
متاسفانه هزینه‌های جراحی گران و متفاوت است و از ۶ میلیون تومان تا ۵۵ میلیون تومان متغییر می‌باشد. در حال حاضر هزینه جراحی ۳ کودک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان تامین شده است.

گروه تلگرام چهارشنبه مهربانی