بنیاد خیریه راهبری آلاء در راستای تولید دانش در حوزه امر خیر قصد دارد نشست‌های خیریه برگزار می‌کند.

در ادامه راه سلسله نشست‌های خیر ماندگار، بیستمین نشست با عنوان افق بخش سوم و کارآفرینی اجتماعی، برگزار می‌شود.

زمان: دوشنبه 30 مردادماه، ساعت 15:30 الی 17
مکان: تهران- پل گیشا - پلاک 139