همین الان و در کنار ما اتفاق می افتد...

کودکی را از کودکانمان نگیریم...

به امید روزهای بدون جنگ...