بنیاد خیریه راهبری آلاء در راستای تولید دانش در حوزه امر خیر قصد دارد نشست‌های خیریه برگزار می‌کند.

در ادامه راه سلسله نشست‌های خیر ماندگار، بیست و دومین نشست با عنوان امر خیر در جامعه شهروندی فرانسه، برگزار می‌شود.

زمان: دوشنبه 30 مردادماه، ساعت 15:30 الی 17
مکان: تهران- پل گیشا - پلاک 139