یک بنیاد خیریه در کره جنوبی به منظور هشدار نسبت به اسراف و غذاهایی که دور ریخته می‌شوند، تصویر جالب و قابل تأملی را بر روی سطل‌های زباله سطح شهر، نصب نموده است. شهروندان برای بازکردن در سطل، باید دست‌های کودک آفریقایی که بر روی پدال چاپ شده را لگد کنند.

روی این تصویر نوشته شده است: «خواهشاً جلوی پاتونو ببینید!»