تونی کروس پیراھنی که در سوپرجام اسپانیا به تن کرد و مدالی که پس از فتح آن بدست آورد را به حراج گذاشته و قصد دارد پول حاصل از آن را به خیریه بدھد.

پیش‌بینی می‌شود این پیراھن و مدال به قیمت 5 ھزار یورو به فروش برسند و او مبلغ حاصل را به خیریه «آرزوھای کودکان» اھدا خواھد کرد. این ھافبک در سوپرجام کمک کرد که رئال مادرید در مجموع دو دیدار، با نتیجه پنج بر یک بارسلونا را شکست دھد.

او که افتخارات بسیاری مانند قھرمانی در جام جھانی، لالیگا و سه قھرمانی در لیگ قھرمانان را در کارنامه دارد، بر این باور است که می‌تواند از مدال سوپرجام استفاده بھتری داشته باشد.

او این حراجی را از طریق سایت یونایتد چریتی انجام می‌دھد و سه ھفته به خریداران فرصت داده که پیشنھادشان را ارائه کنند. مبلغ حاصل به حساب موسسه تونی کروس واریز می‌شود و سپس به خیریه منتقل خواھد شد. قرار است از آن برای برآورده‌کردن آرزوھای کودکان شدیدا معلول و تامین رفاه خانواده ھایشان استفاده شود.

کروس موسسه‌اش را در سال 2015 تاسیس کرد تا به بیمارستان‌ھای کودکان در کلن و دوسلدورف کمک کند. این اولین باری نیست که او پیراھنش را به حراج می گذارد. او اخیرا پیراھنی که در فینال لیگ قھرمانان پوشید را ھم به حراج گذاشت.

 

منبع: ایران ورزشی