شرح پروژه

مگه از نفس کشیدن چیز مهمتری هم هست؟

محمدرضا فقط 6 سالشه، اما امروز به جای اینکه پشت میز و نیمکت مدرسه و پیش‌دبستانی باشه تو بستر بیماریه.

بیماری CF اکثر ارگان‌های اساسی بدنش رو درگیر کرده. این بیماری به جز درد و رنج زیادی که برای این کوچولوی معصوم داره، خیلی هم پر هزینه است و پدر و مادر محمدرضا از پس هزینه‌های این بیماری بر نمی‌یان.

پسرک ما، امروز برای نفس کشیدن که کمترین توقع هر انسانی برای زنده بودن و بزرگترین نیاز هر آفریده خداست، به اکسیژن و دستگاه تهویه و هواساز احتیاج داره.

نفس کشیدن این روزها برای این کوچولو خیلی سخت شده. بیایید کمک کنیم تا یه هوای تازه به ریه‌های محمدرضا برسه.

نام دستگاه: دستگاه اکسیژن‌یاری آلمان، به مبلغ ۷ میلیون تومان

پیرو قرارداد شماره 150/ق/9705 در تاریخ 97/05/09، «حبیب دولت‌زاده» از طرف موسسه نیکوکاری مهربانه به عنوان مسئول اجرای پروژه تعیین شده است.

سوابق و پیشینه مسئول پروژه

40 ساله‌ام و کارمند هستم. پروژه‌ای که بهتون معرفی کردم مربوط به پسربچه کوچولویی می‌شه که خانواده‌اش به شدت برای تهیه دارو نیازمنده. کمک به این پسرک رو فراموش نکنید.

مبلغ مورد نیاز پروژه

مبلغ مورد نیاز موسسه خیریه: 70,029,000 ریال

سهم ۷ درصدی مهربانه: 5,271,000 ریال

مبلغ کل پروژه: 75,300,000 ریال