موسسه خیریه بچه‌های آسمان، در اقدامی خیرخواهانه بنرهای تسلیت مخصوص مراسم سوگواری تهیه می‌کند و عواید آن تماماً صرف مخارج بچه های خیریه آسمان می‌گردد.
شما می‌توانید تابلوهای تسلیت موسسه خیریه بچه‌های آسمان را در مراسم سوگواری برای تسلیت به دوستان و آشنایانتان ارسال نمایید. در این صورت هزینه سفارش تابلو تسلیت کمکی به مددجویان بچه‌های آسمان است و با مشارکت در این کار خیر، فرهنگ آن را نیز ترویج می‌دهید.


به منظور سفارش تابلوها با شماره 43613-021 تماس حاصل فرمایید.
مشاهده طرح های مختلف بنرها