سازمان اوقاف و امور خیریه به همراه سازمان زیباسازی شهرداری تهران، کمپین مشترکی با عنوان «همه واقف باشیم» را راه‌اندازی کرده‌اند. 400 سازه با هدف تبلیغ امر وقف در سطح شهر نصب شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است.

در هفته وقف؛ سه شنبه  1396/8/30 با نام «وقف علم و فناوری» نام‌گذاری شده است. هدف از انتشار پوسترهای وقف، نمایش کارکردهای وقف در حوزه‌های مختلف است. واقفان می‌توانند با ساخت مدرسه و مراکز آموزش عالی، نیازهای جامعه را تامین کنند. امروزه در حوزه علم و فناوری وقف‌های متعددی صورت گرفته است. 

امروزه فناوری‌های نو ظهور از قبیل فناوری‌های هسته‌ای و سایر مقوله‌های علمی، پژوهشی و نخبگان علمی جز اولویت‌ها قرار گرفته‌اند در حوزه وقف هم موضوعات و زمینه‌هایی نویی مطرح شده که باید نیات واقفین به سمت آن جهت داده شود. 


ادامه تصاویر وقف علم و فناوری