کودکان محروم و بی‌سرپرست و معلول همواره چشم امیدشان به دست‌های بخشنده بوده است. آنان آرزوهای کوچکی را در دل‌های بزرگشان دارند که برای برآورده ساختن آن‌ها و نشاندن لبخندی بر لبان کوچک آنان نیازی به انجام کارهای بزرگ نیست. بسیاری از این کودکان آرزوهای بسیار کوچکی دارند که با کمترین امکانات می‌شود آن را برآورده ساخت.
جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) همواره سعی کرده است تا بین مناسبت‌ ها و آیین‌های مذهبی و مشکلات موجود در جامعه رابطه‌ای روشن برقرار سازد و آیین‌های مذهبی را از شکل نمادین به شکلی که کارکرد اجتماعی مثبت در جامعه داشته باشد، درآورد. به همین دلیل در روزهای اعتکاف (۱۳ تا ۱۵ ماه رجب) همزمان با عید میلاد پیشوای نخست شیعیان، امام علی (ع)، آرزوهای کودکان محروم، بی‌سرپرست، معلول و کودکان کار و خیابان در سراسر کشور را که از بیمارستان‌ها و مراکز نگه‌داری کودکان معلول و بی‌سرپرست و خانواده‌های محروم و نیازمند جمع‌آوری‌شده است به دست معتکفین و خیرین می‌رساند و بدین شکل به عبادتی فردی سمت‌وسوی عبادتی جمعی و اجتماعی می‌بخشد. آیین کعبه کریمان از سال ۱۳۸۷ توسط جمعیت امام علی (ع) در حال برگزاری می‌باشد.


اهداف کلی طرح کعبه کریمان

در طرح کعبه کریمان، چند سلسله هدف به‌طور موازی دنبال می‌گردد.


1- اهداف اولیه معطوف به کودکان و خواسته‌های ایشان:

۱-۱- ایجاد فضایی برای امیدبخشی به کودکانی که به نحوی به دلیل فقر، بی‌مهری یا بیماری امید خود را به زندگی و برآورده شدن آرزوهایشان ازدست‌داده‌اند و دادن انگیزه و امید به ایشان
۱-۲- ارزش دادن به رؤیاها و آرزوهای کودکان دردمند.
۱-۳- انتقال حس محبت و مهر از سمت جامعه به دردمندان که محوریت آن را کودکان تشکیل می‌دهد.
۱-۴- پررنگ کردن نقش کودکان در خانواده با برآورده ساختن آرزوهایی که کلیت جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.


2- اهداف معطوف به جامعه:

۲-۱- کسب دانش اجتماعی و جامعه‌شناختی از تحلیل محتوای آرزوهای کودکان و طبقه‌بندی آن‌ها.
۲-۲- پررنگ سازی نقش و اهمیت کودکان و خواسته‌های آن‌ها در جامعه
۲-۳- توجه دادن اقشار مرفه جامعه به‌ویژه افراد متدین که در مراسم اعتکاف حاضر می‌شوند به مطالبات و آرزوهای کوچک و دست‌یافتنی کودکان محروم و دردمند که نشان از شکاف طبقاتی در جامعه دارد.
۲-۴- ایجاد روحیه مشارکت در جامعه برای برآورده سازی آرزوهای کودکان


3- اهداف دینی و آیینی

۳-۱- افزودن روح عملی به عبادت ایام اعتکاف و سوق دادن معتکفین به‌سوی عبادت‌هایی که در آن جامعه و افراد در رنج مانده آن مغفول نمانند.


نحوه اجرای طرح کعبه کریمان

1- شناسایی نقاط و محلات محروم، بیمارستان‌هایی که کودکان بی‌بضاعت در آن بستری می‌شوند و هر جای دیگری که کودکان فراموش‌شده در آن به سر برند.
2- ساخت کعبه‌های مقوایی و شماره‌گذاری آن‌ها و درخواست از کودکان برای تقریر آرزو روی فرم مشخص که دارای شماره مشابه با کعبه است و انداختن آرزوهایشان درون کعبه‌ها
3- ثبت و ضبط دقیق آدرس و تلفن‌های صاحب هر آرزو
4- درج آرزوها در سایت اینترنتی و حذف آرزوهایی که جنبه اجرایی و نداشته و امکان‌پذیر نمی‌باشند.
5- برگرداندن آرزوهای غربال‌شده به درون کعبه‌ها
6- رایزنی و توجیه مسئولان مساجد و انتخاب ماجدی که همدلی بیشتری با طرح نشان داده‌اند
7- جلسه توجیهی برای اعضاء که در مساجد حاضر خواهند شد تا آرزوها را تقسیم کنند.
8- تقسیم کعبه‌ها در مراسم اعتکاف در مساجد
9- ثبت شماره کعبه‌ای که آرزویش برآورده شده است و ثبت و ضبط مشخصات تماس فرد برآورده‌کننده
10-انعکاس آرزوهای برآورده شده و برآورده نشده در سایت
11- اعلام عمومی آرزوها برای برآورده شدن تا مبعث پیامبر
12- جشن برآورده شدن آرزوها و درخواست از خیرین برای شرکت و ایجاد امکان برای خیرین برای حضور در محل زندگی کودکان و اهداء آرزو توسط خودشان در صورت تمایل و عدم وجود مشکلات مددکاری
13- تحویل کلیه آرزوهای جمع شده به صاحبان آرزوها قبل از نیمه ماه شعبان
14- تهیه گزارش از نحوه اجرای طرح، نقاط قوت و ضعف و پیشنهادات برای بهبود


بایدها و نبایدها در اجرای طرح


1- توجه به آیین‌ها و سنت‌ها و اعتقادات بومی افراد در هر شهر و روستا و منطقه
2- حذف آرزوهای لوکس و بی‌مورد نظیر داشتن موبایل تاچ و تبلت و مواردی که برای سلامتی کودکان مخاطره ‌ایجاد می‌کند و خواسته‌هایی مانند تفنگ جنگی و …که روح خشونت را در میان کودکان نهادینه می‌سازد، از میان آرزوها. بهتر است در ابتدا توضیح داده شود که این آرزوها برآورده نخواهند شد.
3- احترام به آبرو، عزت‌نفس و کرامت انسانی کودکان
4- توجه به نیت‌های خیرین و تعهد در رساندن دقیق آرزوها
5- سعی شود کلیه آرزوهای معقول کودکان بدون تبعیض، برآورده گردد.
6- توجه به جنبه اجتماعی طرح در کنار جنبه شادی کودکان
7- عدم ایجاد توقع در کودکان و خانواده‌های آن‌ها و توضیح این امر که این فقط یک آیین می‌باشد.

 

 

منبع: جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع)