هرساله بنیاد «CAF»، وضعیت کشورهای مختلف جهان در سه شاخص جهانی نیکوکاری یعنی کمک به افراد ناشناس، کمک مالی به خیریه‌ها و مدت زمان کار داوطلبانه را بررسی و گزارش می‌کند.

هدف بنیاد «کف» از اعلام شاخص‌های جهانی، انعکاس طبیعت متغیر و منحصر به فرد الگوهای رفتاری خیرخواهانه بیان شده است.
همچنین این بنیاد طی گزارش‌های سالانه خود بر تفاوت‌های فرهنگی و جغرافیایی و تاثیر آن‌ها در نتایج حاصل از بررسی الگوهای رفتاری نیکوکارانه کشورها، تاکید دارد.
در گزارشات سالانه این بنیاد، 20 کشور اول جهان بر اساس بیشترین امتیاز در سه شاخص نیکوکاری، معرفی می‌شوند.

طبق آخرین گزارش بنیاد کف که در سال 2018 منتشر شده است، متاسفانه ایران جزء کشورهایی معرفی شده است که نتوانسته جایگاه پیشین خود را میان 20 کشور نیکوکار جهان حفظ نمایند. 


وضعیت ایران در شاخص‌های جهانی نیکوکاری «CAF» در سال 2018


طبق گزارش 2018 بنیاد «CAF» ، ایران در شاخص‌های نیکوکاری CAF از رتبه 17اُم در سال 2017 به رتبه 29اُم در سال جاری، نزول کرده است.


در سند آماری بنیاد بین‌المللی اهدا (CAF)، متاسفانه ایران جزء کشورهایی معرفی شده است که نتوانسته جایگاه پیشین خود را میان 20 کشور نیکوکار جهان حفظ نمایند. 


ایران از سال 2014 تا 2017 در لیست 20 کشور برتر جدول شاخص‌های نیکوکاری CAF قرار داشته است.


وضعیت کلی ایران در شاخص‌های جهانی نیکوکاری، طبق آخرین آمار CAF

وضعیت کلی ایران در شاخص‌های جهانی نیکوکاری، طبق آخرین آمار CAF


آخرین وضعیت ایران در سه شاخص نیکوکاری به ترتیب زیر است:

 • از هر 100 ایرانی 61 نفر به افراد نیازمندی که نمی‌شناختند کمک کرده‌اند.
 • از هر 100 ایرانی 53 نفر به خیریه‌ها کمک مالی کرده‌اند.
 • از هر 100 ایرانی 20 نفر در کارهای داوطلبانه و عام‌المنفعه شرکت داشته‌اند.


پیشنهاد مطالعه : «نگاهی به شاخص‌های جهانی نیکوکاری «CAF» در سال 2018»


پیشرفت ایران در شاخص «کمک مالی به خیریه»

بنیاد کف میزان کمک‌ مالی به خیریه‌ها، را بر اساس دو فاکتور درصد مشارکت نیکوکاران و تعداد افرادی که به خیریه‌ها کمک مالی می‌کنند، بررسی کرده است.

ایران طبق جدول زیر در فاکتور تعداد واقعی افرادی که به خیریه‌ها کمک مالی کرده‌اند، جایگاه دهم را در جهان به خود اختصاص داده است.

10کشور برتر جهان در سال 2018 بر اساس تعداد افراد کمک کننده به خیریه‌ها

جدول 1 : 10کشور برتر جهان در سال 2018 بر اساس تعداد افراد کمک کننده به خیریه‌ها

* نکته : از آنجایی که جمعیت کشورهای مورد مطالعه با یکدیگر متفاوت است، بنابراین به منظور منطقی‌تر نمودن نتایج حاصل از بررسی تعداد واقعی افرادی که به خیریه‌ها کمک مالی کرده‌اند، اعداد ستون آخر (جمعیت به میلیون نفر)، نسبت به جمعیت معادل‌سازی شده‌اند. 


بیشتر بدانیم : «نیکوکارترین کشورهای جهان در گزارش 2017 بنیاد کف»


وضعیت ایران در طول پنج سال متوالی و در شاخص‌های نیکوکاری


با در کنار هم قرار دادن جداول امتیازات ایران برای شاخص‌های نیکوکاری در طی 5 سال متوالی (2017-2013)، تفاوت چندانی در آمار و ارقام مشاهده نمی‌شود و تقریباً امتیازات بدست آمده در هر سال با سال‌های دیگر، اختلاف بسیار کمی دارند. اما رتبه ایران در جدول شاخص‌ها از جایگاه 17 در سال 2017 به جایگاه 29 در سال 2018، نزول کرده است.!!!! 


 رتبه و امتیاز ایران در شاخص‌های نیکوکاری (2018- 2013)

 جدول 2 : رتبه و امتیاز ایران در شاخص‌های نیکوکاری (2018- 2013)


تحلیل جدول رتبه و امتیاز ایران در شاخص‌های نیکوکاری (2018- 2013)

 • مطابق جدول فوق، ایران همواره در شاخص کمک مالی به خیریه‌ها وضعیت مناسب‌تری نسبت به دو شاخص دیگر داشته است.
 •  افزایش امتیاز شاخص کمک مالی به خیریه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته که به الگوی پایداری در رفتار نیکوکارانه خود رسیده‌اند کاملاً مشهود است، در ایران نیز این الگوی رفتاری به وضعیت پایداری نزدیک شده است.
 • تفاوت رتبه‌های ایران در 5 سال گذشته را می‌توان تابعی از تغییر در فعالیت‌ و الگوهای رفتاری سایر کشورهای جهان و پیشرفت آن‌ها در فعالیت‌های نیکوکارانه‌ در نظر گرفت و نمی‌توان تنها دلیل کاهش رتبه کلی ایران را کاهش فعالیت‌های خیرخواهانه داخلی آن دانست.
 • مطمئناً وضعیت اقتصادی و بحران بازار داخلی ایران در سال جاری در کاهش رتبه ایران نسبت به سال‌های پیش بی‌تاثیر نبوده است. 
 • همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود امتیاز شاخص کمک به افراد ناشناس در ایران در سال 2017 و 2018 برابر است هرچند که رتبه ایران در این شاخص از 27 به 32 رسیده است. 

این الگو نشان می‌دهد که افراد جامعه ترجیح می‌دهند به افراد غریبه و کسانی که خود در نظر می‌گیرند کمک کنند، یعنی نسبت به خیریه‌ها نسبتاً بی‌اعتماد شده‌اند.
این موضوع در بررسی‌ و تحلیل داده‌های تیم «ویکی نیکی» کاملا مشهود بوده و در مغایرت با آمار کف نمی‌باشد. بنابراین خیریه‌ها می‌باید در راستای شفافیت عملکردی خود تلاش نموده و امتیاز الگوی رفتاری کمک مالی به خیریه‌ها را  با اعتماد سازی هرچه بیشتر، افزایش دهند. چراکه همواره شیوه صحیح نیکوکاری و اثربخشی بیشتر کمک‌ها از طریق خیریه‌ها امکان‌پذیر می‌باشد.

 • طبق آمارها، ایران در شاخص کار داوطلبانه همواره ضعیف عمل نموده است و این شاخص در سال جاری کاهش 5درصدی را نسبت به سال2017 نشان می‌دهد که به کم‌ترین میزان طی 5 سال اخیر رسیده است. 


مادامی‌که در برنامه‌ و فعالیت‌‌های موسسات خیریه‌ ایرانی، فعالیت‌های داوطلبانه پیش‌بینی نشود و فقط جذب کمک مالی، در اولویت برنامه آن‌ها قرار گیرد، شاهد کاهش امتیاز شاخص مدت زمان کار‌داوطلبانه خواهیم بود.


رتبه جهانی ایران در سه شاخص نیکوکاری از سال 2014 تا 2018

در نمودار شماره‌1، وضعیت ایران در سه شاخص نیکوکاری کف و همچنین رتبه جهانی ایران در این سه شاخص، طی سال‌های 2014 تا 2018،  با چهار رنگ نشان داده شده است.


نمودار 1 : رتبه ایران در سه شاخص جهانی نیکوکاری از 2014 تا 2018


در نمودار فوق، رتبه ایران در سه شاخص نیکوکاری و همچنین رتبه جهانی ایران در این سه شاخص در ستون عمودی، طی سال‌های 2014 (اولین سالی که ایران به عنوان کشور واجد شرایط برای بررسی بنیاد کف شناخته شد) قابل مشاهده است. 

 • طبق نمودار فوق، بطور کلی رتبه ایران در شاخص کمک مالی به خیریه‌ها (خط زرد)، طی سال‌های 2014 تا 2018، تغییر چندانی نداشته است.
 • همانطور که در نمودار شماره‌1 قابل مشاهده است، رتبه ایران در دو شاخص کمک به افراد ناشناس (خط آبی) و مدت زمان کار داوطلبانه (سبز پررنگ) و نتیجتاً رتبه جهانی سال 2018 (سبز کمرنگ)، طی سال‌های 2014 تا 2018، کاهش داشته و روندی نزولی را طی نموده است.
 • ایران در بررسی‌های سال 2017 بنیاد کف، در بین 20 کشور برتر جهان در شاخص‌های نیکوکاری، در جایگاه 17 اُم قرار داشت ولی در سال 2018 به جایگاه 29‌اُم نزول کرد و از میان 20 کشور برتر جهان خارج شد.
 • بنیاد کف همچنین تاکید می‌نماید که وضعیت اقتصادی، جمعیتی و حتی منطقه‌ای کشورها در سه شاخص مورد بررسی قرار گرفته دخیل بوده و در نهایت در رتبه جهانی کشورها نیز تاثیرگذار می‌باشند.


منبع: بنیاد کف

نسخه انگلیسی این مطلب