یکی از اهداف ما در «ویکی‌نیکی» مصرف بهینه منابع مالی جمع آوری شده در خصوص انجام یک کار خیر در جهت اثربخشی آن کار خیر است. به همین دلیل و برای ایجاد آگاهی در اولین گام «ویکی‌نیکی» لیست موسسات خیریه فعال کشور را در بانک اطلاعاتی خود بر اساس حوزه، نحوه فعالیت و عملکرد آن‌ها دسته‌بندی نموده که افراد می‌توانند با مراجعه به  قسمت «نیکی پیما» مشخصات خیریه‌ها را مشاهده، بررسی و با توجه به فعالیت‌ها و عملکرد موسسات، آن‌ها را باهم مقایسه کنند.

اما در این مطلب می‌خواهیم به بهانه انتشار این نوشتار از Charity Navigator که به معرفی 10 موسسه خیریه‌ای که به طور متوسط 50 درصد از منابع مالی که بدست آورده‌اند، را جهت جمع‌آوری همین منابع مالی هزینه نموده‌اند، پرداخته است اهمیت و حساسیت بر روی انتخاب یک خیریه‌ را متذکر شویم و به یکی از شاخص‌های این موضوع اشاره نماییم.

بررسی Charity Navigator نشان می‌دهد که موسسات زیر، تنها هدف آن‌ها جمع‌آوری منابع مالی بوده است تا فعالیت‌های اثربخش. لذا میزان کمتری از منابع و درآمدهای مالی جمع آوری شده خود را صرف انجام برنامه‌های هدف و ارائه خدمات نموده‌اند. آن‌ها بیشترین هزینه را برای جذب منابع مالی در قالب‌هایی مثل تبلیغات انجام داده‌اند و در ردیف خیریه‌های تقریبا ناموفق قرار گرفته‌اند.

 

رتبه
موسسه
هزینه برنامه
هزینه جمع آوری کمک
1
بنیاد خیریه آتش نشانان
7،0 %
87،4 %
2
انجمن آتش نشانان و امدادگران
5،3 %
80،2 %
3
بنیاد آرزوی خوب
7،2 %
79،5 %
4
صندوق خیریه کودکان
6،7 %
79،4 %
5
خیریه جوان پلیس کالیفرنیا
13،5 %
77،1 %
6
بنیاد سرطان خون کودکان
23،6 %
62،7 %
7
لیگ قهرمانی پلیس نیوجرسی
28،7 %
60،9 %
8
شبکه آرزوی کودکان
23،2 %
57،4 %
9
جانبازان فلج نیو انگلند
35،7 %
55،9 %
10
یافتن کودکان گمشده
 33،8 %
53،3 %


به نظر شما خیریه‌ها برای جمع آوری منابع مالی چقدر هزینه باید بکنند؟ شما چه خیریه‌های دیگری را می‌شناسید که با هزینه بالا به جمع آوری منابع مالی اقدام می‌نمابند؟ چه شاخص دیگری را برای تعیین یک خیریه موفق یا ناموفق  پیشنهاد می‌دهید؟

ما امیدواریم روزی بشود تا بتوانیم از طریق کمک به خیریه‌ها، هزینه جذب منابع مالی آنها را کاهش داده و آنها را به سمت بهره‌وری بالاتر سوق دهیم.