«ویکی‌نیکی» توانسته است لیست موسسات خیریه فعال کشور را در بانک اطلاعاتی خود بر اساس حوزه، نحوه فعالیت و عملکرد آن‌ها دسته‌بندی نماید. 

افراد می‌توانند با مراجعه به وبسایت ویکی‌نیکی، در قسمت «نیکی پیما» مشخصات خیریه‌ها را مشاهده، بررسی و با توجه به فعالیت‌ها و عملکرد موسسات، آن‌ها را باهم مقایسه کنند و در نتیجه برای کمک به خیریه‌ها، آگاهانه گام بردارند. 

از دیدگاه «Charity Navigator» این ده موسسه خیریه توانسته‌اند با عملکرد صحیح و اثربخش، 4 دوره متوالی امتیاز تقریبا کامل را از این بنیاد خیریه دریافت کنند که نشانگر توان مالی این خیریه‌ها برای دستیابی به یک تغییر بلند مدت و اساسی می‌باشد.

 

رتبه
موسسه
امتیاز کلی
تعداد دوره های متوالی
1
93،43
16
2
98،09
15
3
97،83
15
4
94،96
15
5
91،11
15
6
100،00
14
7
97،87
14
8
95،23
14
9
94،80
14
10
 94،50
14