رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان مهدی‌ شهر از ثبت 13 فقره وقف جدید در این شهرستان خبر داد.

«محسن براتی» با اشاره به اینکه از سال ۸۷ تا ۹۲، پنج مورد وقف جدید در مهدی‌ شهر داشتیم، تصریح کرد: از سال ۹۲ تا یک سال پس از آن، ۲۷ مورد وقف جدید داشتیم و ۱۷ مورد وقف جدید هم در سال ۹۴ صورت گرفت.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۵ تاکنون ۱۳ مورد وقف جدید در مهدی‌ شهر داشتیم، اضافه کرد: پنج دهنه مغازه هم در کنار این ۱۳ مورد وقف جدید داشتیم که کارهای ثبتی آن در حال انجام است.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان مهدی‌ شهر با اشاره به اینکه طرح جامع بقاع متبرکه از مدت‌ ها قبل کلید خورده است، اضافه کرد: این برنامه را از گذشته داشتیم و اعتباراتی که برای امام‌ زادگان (ع) می‌ گذاریم، مشخص باشد.

براتی با بیان اینکه اعتبارات در گذشته بدون نگاه کارشناسی و بدون نقشه هزینه می‌شد، ولی امروز با برنامه است، تاکید کرد: برای آستان مقدس تمام امام زادگان (ع) طرح جامع ریخته می‌شود.

وی اضافه کرد: اعتبارات برای نیازها تا ۵۰ سال آینده دیده می‌شود تا این نباشد که به‌طور مثال در بخشی ما سرویس بهداشتی ایجاد کنیم؛ ولی در بازنگری این طرح، متوجه شویم این محل برای استفاده دیگر مانند ساخت حسینیه باید مورد استفاده قرار می‌گرفت.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان مهدی‌ شهر با اشاره به اینکه برای امام زادگان هدف طرح جامع عالی دیده شده است، افزود: طرح‌های دیگر هم برای سایر امام زادگان در شهرستان دیده شده است.

براتی با بیان اینکه ۳۱ امامزاده در شهرستان مهدی‌ شهر داریم، اظهار کرد: در اکثر این بقاع متبرکه طرح جامع انجام شده یا در حال انجام است.

منبع: خبرگزاری بسیج