پیراهن تیم مس در بازاچه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان 24 میلیون تومان به فروش رفت.

این پیراهن به امضای همه بازیکنان مس کرمان و کادر فنی این تیم رسیده بود و در مراسمی که با حضور اعضای این تیم و «زهرا نعمتی» برگزار شد این پیراهن 24 میلیون تومان به فروش رفت و عواید آن نیز به طور کامل به بیمارستان سرطانی اختصاص یافت.


منبع: ورزش سه