Abrinq یک موسسه غیرانتفاعی برزیلی است که ماموریت آن فعالیت در زمینه ارتقای حقوق بشر و حمایت از کودکان است. این موسسه در سال 1990 تاسیس شد و برنامه‌ها و فعالیت‌های این بنیاد حول  سه محور اصلی شامل آموزش، بهداشت و کودکان دور می‌زند.

فارغ از آنکه وضعیت رسیدگی به کودکان برزیلی در دهه های اخیر بهبود چشم‌گیری داشته است اما هم‌چنان راه درازی برای رسیدن به شرایط ایده آل در پیش است. طبق آمار، تعداد 121 کودک زیر 5 سال هر روز جان خود را از دست می‌دهند و این در حالیست که دلایل مرگ آن ها کاملاً قابل پیشگیری بوده است. حدود 3.8% از کل جمعیت کودکان به دلیل فقر و یا نداشتن سرپرست، مجبور به کار هستند. از کل تعداد کودکانی که دبستان خود را به اتمام می‌رسانند، 74% از پسران و 79% از دختران در مقطع بعدی (دوره راهنمایی) ثبت نام می‌کنند که این ارقام ریزش شدید تعداد کودکان محصل را نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی بنیاد Abrinq محور اصلی برنامه‌های خود را بهبود وضعیت بهداشت، آموزش و کودکان قرار داده است و در این راه از یاری دولت، کمپین ها و برگزاری مناسبت‌های مختلف بهره گرفته است.

یکی از موفق‌ترین پروژه‌های این بنیاد، «برنامه کودکان ما» (Nossas Crianças) بوده است که 200 موسسه غیرانتفاعی فعال در حوزه کودکان را گرد هم آورده و این امکان را برای آن ها فراهم کرده که بتوانند در برنامه‌های حمایتی یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشند و در جذب سرمایه، کسب دانش و پشتیبانی برای برنامه‌های خود نیز موفق باشند.

 

منبع: The Resource Fundation