به گزارش ویکی‌نیکیو به نقل از ایرنا، هدف از تشکیل این موسسه در مرحله اول تامین معاش افراد جویا کار در عین آموزش برای ایجاد اشتتغال مناسب است تا افراد با توجه به توانایی‌های خود با کسب آموزش‌های لازم وارد محیط کار شوند.


معاون فرماندار در این جلسه ضمن تاکید بر اینکه اشتغال بانوان یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های دولت تدبیر و امید است، اظهار داشت: اشتغال بانوان شهرستان جزو اولویت‌ها و دغدغه‌های فرمانداری است که در این راستا پیگیری‌های لازم با همکاری نهادهای مربوطه صورت گرفته است.


وی با اشاره به ابلاغ جدید رییس جموری در باب حقوق شهروندی تصریح نمود: دراین منشور به ایجاد عدالت و برخورداری از فرصت‌ها برای کلیه شهروندان و برابری فرصت برای زنان و مردان اشاره شده است.


علیرضا ابوالحسنی خاطر نشان کرد: همچنین در منشور حقوق شهروندی ابلاغ شده از سوی رییس جمهوری مشارکت پذیری و اثر بخشی بانوان در بهبود امور در اولویت قرار گرفته است.


در این نشست در راستای وضعیت اشتغال و بیکاری زنان سرپرست خانوار، برپایی دورهای آموزشی منتج به اشتغال‌زایی گزارشی از سوی نهادهای مربوطه ارائه و نیز در خصوص تسهیل اشتغال بانوان به ویژه زنان سرپرست خانوار هم اندیشی از سوی دستگاه‌ها صورت گرفت.


مرکز شهرستان اشکذر در 20 کیلومتری استان یزد قرار دارد.


منبع: ایرنا