جمعيت مردمى «نذر شادى» قصد دارد با قرار دادن صندوق‌هایی در مناطق با سطح رفاه بالاتر از مردم بخواهد به جای خرید نان اضافی یا پس گرفتن باقی پول خود از نانوا، هزینه آن را به صندوق‌ها هدیه کنند تا با جمع آوری آن‌ها و ارسال به مناطق محروم تنور رایگانی در آن مناطق روشن شده و نان بر سر سفره محرومان بنشیند.
چگونه کمک کنیم؟

هر فرد می‌تواند در نقش داوطلب یاری دهنده به نانوایی منطقه خود رفته با ارایه طرح به نانوا از او بخواهد با قرار دادن صندوق و بنر نذر شادی در نانوایی از مردم در جهت کمک به این طرح گام بردارد.

در صورت موافقت با طرح، شخص شماره تلفن و مشخصات نانوا را از او گرفته و به دفتر نذر شادی آمده و فرم معرفی نامه خود را پر می‌کند و به تعداد نانوایی‌هایی که معرفی می‌کند، صندوق تحویل می‌گیرد.
هنگام پر شدن صندوق، مبالغ را تحویل نذر شادی می‌دهد. سپس این مبالغ تحویل داوطلبان شناسایی شده می‌شود، آن‌ها به مناطق محروم از پیش شناخته شده رفته و تنور روز را به نفع مردم منطقه خریداری می‌کنند و نان به راحتی و بدون هزینه بر سر سفره آنان قرار می‌گیرد.

 کانال رسمی «نذر شادی»

لینک عضویت در کمپین «نون بخر، ثواب ببر»

مطالب مرتبط :
کمپین خیرات نان ؛ اثربخشی و چالش‌ها