حقوق حیوانات و خدمات


کمی صبر کنید...

موسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) در بخش حمایت از حیوانات فعالیت دارند. یکی از زیر شاخه‌های آن حقوق حیوانات و خدمات به آن‌ها است. هدف از تاسیس این موسسات آشنایی مردم با حقوق حیوانات و دفاع از آنان است.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه حقوق حیوانات و خدمات را به‌طور کامل بررسی و معرفی نموده است. «موسسه‌ حیات وحش میراث پارسیان»، نمونه‌ای از این موسسات می‌باشد.

دسته‌بندی