حیوانات


کمی صبر کنید...

موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد(سمن) در بخش حیوانات فعالیت دارند. هدف از تاسیس این مراکز حفظ حیات وحش ایران و جلوگیرى از نابودى جانوران و زیستگاه‌هاى آن‌ها در کشور است.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه حیوانات را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. «موسسه‌ حیات وحش میراث پارسیان»، نمونه‌ی از این موسسات می‌باشد.