حفاظت از حیات وحش


کمی صبر کنید...

موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد (سمن) در بخش حیوانات فعالیت دارند. یکی از زیر شاخه‌های آن حفاظت از حیات‌ِ وحش است. هدف از تاسیس این موسسات ارتقا آگاهى‌هاى عمومى درباره ضرورت پاسدارى از طبیعت و حیات وحش است.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه حفاظت از حیات وحش را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. از جمله شاخص‌ترین این خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دسته‌بندی