کمی صبر کنید...

موسسه آلقيش

148556743 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه آلقيش

حوزه فعالیت هنر، فرهنگ، علوم انسانی
حوزه عملکرد آموزشی - پژوهشی
منطقه جغرافیایی آذربایجان شرقی

یکی از زیر شاخه‌های موسسات و سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه هنر و فرهنگ، کتابخانه‌ها است. هدف از تاسیس این مراکز گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور خصوصا مناطق محروم است.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه هنر و فرهنگ و زیر شاخه کتابخانه‌ها را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. خیریه «انجمن خيرين كتابخانه ساز آذربايجان شرقی»، نمونه‌ی از این موسسات می‌باشد.

دسته‌بندی