کمی صبر کنید...

موسسه پيام منير

148556961 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه پيام منير

حوزه فعالیت هنر، فرهنگ، علوم انسانی
حوزه عملکرد آموزشی
منطقه جغرافیایی آذربایجان شرقی

انجمن ادبی بايراق

148556958 98 5,000 تومان ناموجود

انجمن ادبی بايراق

حوزه فعالیت هنر، فرهنگ، علوم انسانی
حوزه عملکرد آموزشی - پژوهشی
منطقه جغرافیایی آذربایجان شرقی

موسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) در حوزه هنر، فرهنگ هم ورود پیدا کردند. هدف از تاسیس این مراکز حفظ میراث فرهنگی و بناهای تاریخی کشور است.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه هنر، فرهنگ را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. از جمله شاخص‌ترین این خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دسته‌بندی