موزه‌ها


کمی صبر کنید...

یکی از زیر شاخه‌های موسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه هنر و فرهنگ، موزه‌ها هستند. هدف از تاسیس این مراکز حفظ مراکز گردشگری و تاریخی کشور است.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه هنر و فرهنگ و زیر شاخه موزه‌ها را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. خیریه «انجمن دوستداران باغ موزه های ایران»، نمونه‌ی از این موسسات می‌باشد.

دسته‌بندی