کمی صبر کنید...

انجمن حامی

148588152 98 5,000 تومان ناموجود

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده

حوزه فعالیت حقوق انسانی و مدنی
حوزه عملکرد آموزشی - پژوهشی
منطقه جغرافیایی تهران

انجمن حمایت از کودکان کار

148574995 98 5,000 تومان ناموجود

انجمن حمایت از کودکان کار

حوزه فعالیت سلامت و بهداشت - حقوق انسانی و مدنی - خدمات انسانی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی - آموزشی - پژوهشی - مشاوره - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

تشکل همت زنان جنوب

148559867 98 5,000 تومان ناموجود

تشکل همت زنان جنوب

حوزه فعالیت حقوق انسانی و مدنی - محیط زیست
حوزه عملکرد پژوهشی - مشاوره
منطقه جغرافیایی تهران

جمعیت امام علی (ع)

148557133 98 5,000 تومان ناموجود

جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
حوزه عملکرد توزیع کننده
منطقه جغرافیایی تهران
از {{model.count}}

موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد (سمن) در حوزه حقوق انسانی و مدنی فعالیت دارند. هدف از تاسیس این موسسات ارتقا آگاهی عمومی نسبت به حقوق دیگران و همچنین دفاع از حقوق کودکان و زنان می‌باشد.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه حقوق انسانی و مدنی را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. از جمله شاخص‌ترین این خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دسته‌بندی