کمی صبر کنید...

موسسه مهر ماندگار ناصری

148597750 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه مهر ماندگار ناصری

حوزه فعالیت تحصیلات، سلامت و بهداشت، خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - بهداشتی و درمانی - عمرانی - نگهداری یا سرپرستی - آموزشی - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

بنیاد رشد

148588291 98 5,000 تومان ناموجود

امور خیریه بنیاد رشد

حوزه فعالیت تحصیلات
حوزه عملکرد آموزشی - عمرانی
منطقه جغرافیایی تهران

انجمن حامی

148588152 98 5,000 تومان ناموجود

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده

حوزه فعالیت حقوق انسانی و مدنی
حوزه عملکرد آموزشی - پژوهشی
منطقه جغرافیایی تهران

عصای سفید

148582148 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه عصای سفید

حوزه فعالیت سلامتی - خدمات انسانی
حوزه عملکرد آموزشی - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

انجمن حمایت از کودکان کار

148574995 98 5,000 تومان ناموجود

انجمن حمایت از کودکان کار

حوزه فعالیت سلامت و بهداشت - حقوق انسانی و مدنی - خدمات انسانی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی - آموزشی - پژوهشی - مشاوره - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

موسسات و سازمان‌های خیریه تحصیلی-آموزشی، آموزش افراد نیازمند و معلول را به عهده دارند. حوزه فعالیتی این خیریه‌ها را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:

  • آموزش معلولین و عقب مانده‌های ذهنی
  • آموزش افراد محروم در مناطق محروم
  • آموزش فنی و حرفه‌ای ویژه افراد نیازمند
  • موسسات سوادآموزی
  • موسسات مشاوره‌ای

«ویکی‌نیکی» خیریه‌ها و سمن‌های آموزشی و تحصیلی ایران را به صورت کامل بررسی و در قالبی ساده معرفی نموده است. موسسه آموزشی و نیکوکاری «رعد» نمونه یکی از این موسسات خیریه آموزشی است. سایر خیریه‌های آموزشی را در لیست بالا مشاهده خواهید کرد.

دسته‌بندی