آموزشی


کمی صبر کنید...

خیریه کهریزک البرز

148725984 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه خیریه کهریزک محمدشهر

حوزه فعالیت سلامتی - خدمات انسانی
حوزه عملکرد نگهداری و سرپرستی + بهداشتی و درمانی + توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی البرز

خیریه شمس

148722046 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه مردم نهاد شناخت و مهار سرطان

حوزه فعالیت سلامتی
حوزه عملکرد بهداشتی و درمانی
منطقه جغرافیایی تهران

موسسه مهر ماندگار ناصری

148597750 98 5,000 تومان ناموجود

موسسه مهر ماندگار ناصری

حوزه فعالیت تحصیلات، سلامت و بهداشت، خدمات انسانی
حوزه عملکرد توزیع کننده - بهداشتی و درمانی - عمرانی - نگهداری یا سرپرستی - آموزشی - توانیابی و بازپروری
منطقه جغرافیایی تهران

موسسات و سازمان‌های خیریه تحصیلی-آموزشی، آموزش افراد نیازمند و معلول را به عهده دارند. حوزه فعالیتی این خیریه‌ها را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:

  • آموزش معلولین و عقب مانده‌های ذهنی
  • آموزش افراد محروم در مناطق محروم
  • آموزش فنی و حرفه‌ای ویژه افراد نیازمند
  • موسسات سوادآموزی
  • موسسات مشاوره‌ای

«ویکی‌نیکی» خیریه‌ها و سمن‌های آموزشی و تحصیلی ایران را به صورت کامل بررسی و در قالبی ساده معرفی نموده است. موسسه آموزشی و نیکوکاری «رعد» نمونه یکی از این موسسات خیریه آموزشی است. سایر خیریه‌های آموزشی را در لیست بالا مشاهده خواهید کرد.

دسته‌بندی