به گزارش لیزنا و به نقل از ویکی نیکی، بر اساس اعلام  روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، پروین‌دخت فتوحی، بانوی نیکوکار، مجموعه‌ای نفیس از کتاب‌های چاپ سنگی، سربی و چاپی را به کتابخانه و موزه ملی ملک اهدا کرد. موقوفه آستان قدس رضوی، مجموعه اهدایی بانو پروین‌دخت فتوحی، 34 جلد کتاب چاپ سنگی، یک جلد کتاب چاپ سربی و دو جلد کتاب چاپی را دربرمی‌گیرد که به یادگار و نمایندگی از پدر، زنده‌یاد محمد فتوحی، به نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ ایران در حوزه نسخه‌های خطی اهدا شده است. 

اهمیت کتاب‌های اهدایی این بانوی نیک‌اندیش از آنجا سرچشمه می‌گیرد که این مجموعه، فرآیند تاریخ چاپ و نشر ایران را در دوره معاصر بازمی‌تاباند و می‌تواند مبنایی مهم برای پژوهش در حوزه تاریخ چاپ و نشر ایران به شمار آید.

کتابخانه و موزه ملی ملک، یادگار دیرینه حاج حسین آقا ملک، 79 سال پیش بر اساس آیین دیرینه وقف در ایران، بر آستان قدس رضوی وقف شده است. این گنجینه در تداوم نیت‌های واقف، به ویژه در دهه‌های گذشته همواره با نیک‌اندیشیِ دارندگان آثار تاریخی و کتاب‌های ارزشمند خطی، چاپ سنگی و سربی و چاپی در اهدای مجموعه‌های شخصی و خانوادگی‌شان پربارتر شده است. واقفان و مجموعه‌دارانی فراوان هر ساله آثار تاریخی و فرهنگی شخصی و خانوادگی خویش، همچون کتاب‌های نفیس قدیمی و تازه را به کتابخانه و موزه ملی ملک اهدا می‌کنند. جایگاه بانوان نیک‌اندیش در این میانه برجسته و ویژه است، از آن‌رو که بخشی مهم از واقفان و اهداکنندگان سال‌های اخیر به این گنجینه از میان بانوان خیرخواه ایرانی بوده‌اند. عزت‌ملک ملک (دختر بزرگ واقف)، نسرین دست‌غیب بهشتی، ایران دست‌غیب بهشتی و دکتر امیربانوی امیری فیروزکوهی، از آن دسته بانوان به شمار می‌آیند که در سال‌های اخیر مجموعه‌هایی ارزشمند از آثار تاریخی و کتاب‌های خطی، چاپ سنگی و سربی و چاپی را به این نهاد وقفی اهدا و وقف کرده‌اند.