در فراخوان خیریه مهر مبین آمده است: دختری معلول و 20 ساله که در روستا زندگی می کند و تحت پوشش یکی از نهادهای حمایتی است، وضعیت چشمانش مساعد نیست. پدر این دختر با وجود زندگی در روستا فاقد زمین کشاورزی و هرگونه درآمد دیگری است به نحوی که هزینه‌های عمل‌های سابق دخترش را نیز خیرین پرداخته‌اند.


این دختر جوان، علاوه بر معلولیت‌اش (که تاکنون برای بهبود آن چندین عمل انجام داده است و هنوز بهبود نیافته است) نیازمند به عمل فوری برای از دست ندادن بینایی و حفظ سلامت چشمانش است به نحوی که به گفته خودش اینک تلویزیون را از فاصله دو - سه متری نمی‌تواند ببیند. بنابر گفته پزشک‌اش هزینه این عمل 3 میلیون تومان است.  
 


هموطنان از راه‌های زیر می‌توانند همیار ما باشند در این امر خیر و انسانی...
 
درگاه پرداخت موبایلی آپ:
 
86504727#*4*733*


 
شماره کارت بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب:
 
6104-3378-0666-3215


 
شماره حساب بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب:
 
5782224907


 
شماره شبا بانک ملت به نام خیریه مهرمبین برآفتاب:
 
IR320120000000005782224907