در سومین همایش ملی «کودک و طبیعت» تلاش می‌شود تا به مفهوم مدرسه طبیعت و مسائل دیگر مربوط به رابطه کودک و طبیعت و وابستگی‌اش به جهان طبیعی و منافعی که کودک از این رابطه بهره‌مند می‌شود پرداخته شود.

اهداف سومین همایش ملی کودک و طبیعت :

  • آشنایی با اهمیت و ضرورت رابطه کودک با جهان طبیعی و منافع آن برای کودکان
  • آشنایی با مدرسه طبیعت؛ مفهوم و ساختار
  • تأکید بر حق طبیعی کودکان برای تجربه مستقیم طبیعت
  • مدرسه طبیعت؛ چیستی و چرایی

زمان برگزاری:

پنج شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶، ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۹ عصر

 مدرسه طبیعت چگونه جایی برای کودکان است؟

مدرسه طبیعت فضایی است که در آن تجربه طبیعت برای کودک آزادانه، خودانگیخته و بدون برنامه از پیش تعیین شده صورت می گیرد.
کودک در این فضا در تخیلاتش غرق می‌شود، به کاوش‌های آزادانه می‌پردازد، عناصر مختلف محیط را دستکاری می‌کند و شکل می‌دهد، به تخیلاتش در رابطه با اشیا و موجودات اطراف خویش جان می‌بخشد و به صورت فردی یا با دوستان واقعی یا خیالیش چیزهای مختلف می‌سازد و با آن‌ها بازی و فعالیت می‌کند.
او در این فضا با جانوران اهلی و گیاهان وحشی و اهلی مختلف در منطقه زندگی خود آشنا می‌شود و آن‌ها را لمس می‌کند در فعالیت‌های طبیعی زندگی نظیر جمع آوری گیاهان خوراکی، باغبانی، تیمار حیوانات، تهیه غذا، فرآوری مواد مختلف، ساختن وسایل از مواد طبیعی و نظایر آنها مشارکت خود انگیخته دارد.

 منبع : وبسایت سرسره