کلمه عروسی برای همه یادآور جشن و شادی است، ولی برای بعضی از دختران یادآور جهیزیه‌ای است که پولی برای خریدنش ندارند. 

«مریم» پدر ندارد، «زهرا» پدرش پارسال از داربست افتاد و قطع نخاع شد، پدر «سمیه» سرطان دارد، «کژال» در زلزله کرمانشاه همه خانواده‌اش را از دست داد، پدر و برادر «راحیل» ماهیگیر بودند و چند سال پیش در طوفان دریا گیر کردند و برنگشتند.

موسسه خیریه «نیکان ماموت» در راستای تهیه جهیزیه برای دختران دم بخت، هر ماه با حمایت مردم عزیز و حامیان اقداماتی دارد، در حال حاضر هم برای جهیزیه 5 دختر دم بخت که فقط تعدادی از وسایلشان را نتوانستند بخرند، نیاز به مبلغ 15 میلیون تومان دارد.

بانی پروژه

موسسه خیریه «نیکان ماموت»

مبلغ مورد نیاز

15 میلیون تومان


جمع‌سپاری مالی؛ تهیه جهیزیه برای 5 دختر دمِ بخت


تاکنون با حمایت 51 نیکوکار، 16درصد از مبلغ مورد نیاز یعنی مبلغ 2،364،700 ریال، تامین شده است. 


با حمایت خود از این پروژه، دختران سفید بخت را به خانه‌ای پر از صفا، راهی کنیم.