گروهی از جوانان و فعالان اجتماعی بخش بندزرک شهرستان میناب در یک دور همی در نظر گرفتند تعداد 100 خانواده محروم که تحت پوشش و حمایت هیچ نهاد و ارگانی نیستند و وضعیت وخیم‌تری نسبت به دیگر محرومین این منطقه دارند از طریق همراهی و همدل کردن مردم و نیکوکاران عزیز در سال جدید (1398) دلشان را شاد کند.

خانواده‌هایی که نان شب آن‌ها در چنین وضعیت معیشتی به سختی تامین می‌شود. گروهی قصد دارد عید امسال با خرید لباس نو و مواد غذایی گل لبخند بکارند تا این عزیزان نیز مثل دیگر خانواده‌ها با شادی سال جدید را آغاز کنند.

آن‌ها بر این باورند که کودکان و نوزادان و آن‌هایی که دستشان و تواناییشان برای کسب روزی حلال نمی‌رسد نباید غمگین و حسرت به دل، زندگی بگذرانند. آن‌ها هم حق زندگی سالم و شاد رو دارند. پس باید افراد جامعه به مسئولیت اجتماعی خود واقف باشند تا جهانی گلستان داشته باشیم.

«کمپین لبخند عید»، 100 خانواده را در روستاهای بخش بندزرک شهرستان میناب شناسایی نموده است و در نظر دارد با کمک مردم به هر خانواده مبلغ 200 هزارتومان داده شود تا وسایل موردنیاز خود را که شامل لباس و مواد غذایی و... خریداری کنند.

بخشی از این مبلغ را  از طریق سایت دونیت و با همکاری شما خیرین نیکوکار تا قبل از عید میسر می‌شود. 


مبلغ 3500000 تومان، تقریبا برای 17 خانواده نیازمند تحت چتر حمایتی طرح لبخند عید.