حسن نوجوان 11 ساله عزیزمان که از سه سالگی به «آنمی فانکونی» مبتلاست و تنها راه زنده ماندن او پیوند مغز استخوان است. 

پدر حسن کشاورز است و به تنهایی قادر به پرداخت هزینه های درمان فرزندش نیست.  برای حسن نمونه‌ای از کشور یونان یافت شده است که پیوند او در تاریخ اول بهمن ماه در بیمارستان شریعتی تهران انجام خواهد شد. 

مبلغ کل هزینه تهیه سلول بنیادی او «نود میلیون تومان» است . 

می‌خواهیم با کمک شما بخشی از هزینه‌های درمان حسن را به او اهدا نماییم و حسن را که تازه به دنیای نوجوانی قدم گذاشته تنها نگذاریم. در این مسیر با «نیکانی‌ها» همراه باشید.

بانی این کمپین موسسه خیریه نیکان ماموت است.