سازمان اوقاف و امور خیریه به همراه سازمان زیباسازی شهرداری تهران، کمپین مشترکی با عنوان «همه واقف باشیم» را راه اندازی کرده‌اند. 400 سازه با هدف تبلیغ امر وقف در سطح شهر نصب شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است. بعضی از این پوسترها با نام «وقف، مظهر فرهنگ و تمدن اسلامی» منتشر شده است. این پوسترها بقاع متبرکه و مسجد وقف شده را نشان می‌دهد.


کارکردهای بقاع متبرکه و امامزادگان

  • ارائه خدمات رفاهی
  • ارائه خدمات درمانی
  • ارائه خدمات به نیکوکاران و موسسات خیریه
  • احداث مراکز تجاری
  • ایجاد صندوق قرض الحسنه


 

ادامه تصاویر « وقف، مظهر فرهنگ و تمدن اسلامی»

 


 ادامه تصاویر « وقف، مظهر فرهنگ و تمدن اسلامی»