هدف و موضوع پروژه:

سال‌های سال است که خیّرین محترم، به روش‌های مختلف و متنوع ، پیگیر تامین نیازهای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست می‌باشند.

اما چیزی که در اصل به آن توجه نمی‌شود، تامین نیازهای اساسی تغذیه‌ای این کودکان می‌باشد. با توجه به اینکه اغلب آن‌ها در سنین رشد بوده و به علت نبود شرایط مناسب زندگی از این موارد محروم می‌باشند، و با توجه به کمبود بودجه موسسات نگهداری این کودکان، اهمیت وجود مکمل‌های تغذیه‌ای در رژیم غذایی این کودکان برای رشد هرچه بهتر آن‌ها، احساس می‌شود.

کمبود ریز مغذی‌ها و ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری با موضوع نبود شرایط عاطفی مناسب، باعث فروپاشی روانی این کودکان می‌شود که در بسیاری از موارد با تامین این مکمل‌ها می‌توان از بروز بسیاری از آن‌ها جلوگیری کرد.

در حال حاضر در اردبیل 109 کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست تحت حمایت موسسات مختلف قرار دارند که این آمار با نوسان مواجه است.

 

مراحل پروژه:

با توجه به اهمیت تداوم تامین مکمل‌ها برای این کودکان، دوره‌های دوماهه خرید و تنظیم مصرف تدوین شده است که تا کنون 3 مرحله از آن برای 22 نفر از این کودکان اجرا شده است. بودجه اعلام شده در این پروژه جهت تامین یکساله مکمل‌های 22 کودک محاسبه گردیده است که برای مصرف روزانه و ماهانه 3 نوع مکمل «مولتی ویتامین +مینرال» ، «زینک پلاس» و «آهن» می‌باشد.

این مکمل‌ها توسط بنده هر دوماه یکبار برای تعداد لحظه‌ای کودکان محاسبه و خرید می‌شود. در ایام آخر هر دوره دو ماهه، با آمارگیری از موجودی مکمل‌ها و تغییرات در تعداد کودکان، مقدار قابل خرید برای هر مکمل محاسبه شده و اقدام به خرید می‌شود.

تجویز تعداد و نحوه مصرف مکمل‌ها توسط متخصص تغذیه و پزشک داروساز انجام می‌شود و نحوه مصرف توسط بنده به مربیان موسسات نگهداری این کودکان آموزش داده می‌شود.

 

معرفی متولی پروژه :

متولی این پروژه آقای حامد آقاقلیزاده معز می‌باشد که به مدت 30 ماه تا به امروز در حوزه اجتماعی و تامین نیازهای کودکان بی‌سرپرست فعالیت داشته است. تاکنون جمع مبالغ دریافت شده از خیرین برای این مصرف 24.840.000 ریال بوده است که همگی در این مدت جهت خرید مکمل‌های تغذیه‌ای و در بخشی نیز جهت خرید پوشاک صرف شده است.

 

پروژه در حال حاضر در چه مرحله‌ای است؟

تا کنون 3 مرحله دوماهه از این پروژه برای 22 نفر از این کودکان اجرا شده است.

 

برای انجام این پروژه، به چه میزان مشارکت مالی نیاز داریم؟

در حال حاضر برای تامین مکمل هر 60 روز 22 کودک، مبلغ 1.620.000 ریال برآورد شده است که برای یکسال (یک دوره کامل اثر گذار) 9.720.000 تومان می‌باشد.

 

 مبلغ مورد نیاز را "دقیقاً" صرف چه اموری خواهیم کرد؟

این مبلغ صرفا جهت خرید مکمل‌های تغذیه‌ای مذکور صرف خواهد شد و هزینه‌های جانبی از جمله حمل و نقل و ... بر عهده دو اینجانب خواهد بود.