همانطور که بیشتر سازمان غیرانتفاعی و خیریه در حال حاضر دارای یک برنامه پیامکی هستند یا قصد دارند در آینده یک برنامه راه‌اندازی کنند، برخی از سازمان‌های غیرانتفاعی برای اولین بار در امسال پیامک‌های متنی را به کمپین پایان سال خود اضافه خواهند کرد.

با درنظر گرفتن اینکه سازمان‌های غیرانتفاعی در حال حاضر از چندین کانال برای کمپین پایان سال خود استفاده می‌کنند - مانند ارسال بسته پستی، ایمیل، رسانه‌های اجتماعی و تبلیغات دیجیتال پرداختی - پیامک کوتاه به چه شکلی و کجا وارد این فرآیند می‌شود؟

برای پاسخ به این سوالات، مهم است که ابتدا بدانیم چه چیزی پیامک کوتاه را منحصر به فرد می‌کند. در حالی که نرخ باز کردن ایمیل‌ها در آخرین آمار 22٪ بود، نرخ باز کردن پیامک کوتاه 99٪ است.

با توجه به اینکه 90٪ پیامک‌ها در 3 دقیقه اول باز می‌شوند، پیامک کوتاه همچنین یک خط ارتباطی نزدیک به فوریت به سمت سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. پیامک‌ها معمولاً با سرعتی بسیار بالاتر از تبلیغات اجتماعی، جستجوها و تبلیغات دیجیتال می‌رسند که باید منتظر بازدید سرمایه‌گذاران از پلتفرم‌های اجتماعی یا جستجو در اینترنت باشد.

چه عواملی سبب بهبود بازگشت سرمایه پیامک کوتاه می‌شود؟

در لحظات پایان سال، استفاده از پیامک کوتاه می‌تواند به عنوان یک ابزار موثر برای جمع‌آوری کمک مالی و افزایش عملکرد کمپین‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در این مواقع، ممکن است محدودیت زمانی و تمرکز بر زمان وجود داشته باشد. بهترین لحظات برای استفاده از پیامک‌های کوتاه در کمپین‌های پایان سال عبارتند از:

  1. نزدیکی به پایان کمپین: وقتی که زمان پایان کمپین نزدیک می‌شود و فشار زمانی برای جمع‌آوری کمک مالی افزایش می‌یابد، ارسال پیامک‌های جمع‌آوری کمک مالی می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد. این پیامک‌ها می‌توانند اطلاعات مربوط به موعد پایان کمپین، تأکید بر ضرورت عمل و اهمیت ارسال کمک مالی در زمان باقیمانده و یا ارائه اطلاعات جذاب و جدید درباره پروژه مورد حمایت را شامل شوند.
  2. روزهای مهم: در روزهایی که به عنوان روزهای مهم در تقویم سالی تعیین شده‌اند، مانند روز بخشش، می‌توان پیامک‌های جمع‌آوری کمک مالی را ارسال کرد. در این روزها، مردم ممکن است بیشتر به فکر کمک به دیگران و عمل خیر خواهند بود، بنابراین پیامک‌ها در این زمان‌ها می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند.
  3. آخرین روزهای سال: در روزهای آخر سال، مانند 28 و 29 اسفند، زمانی است که بسیاری از افراد به دنبال انجام عمل خیر و کمک مالی هستند. در این روزها، پیامک‌های جمع‌آوری کمک مالی می‌توانند بازدهی مالی بیشتری داشته باشند. این پیامک‌ها می‌توانند به تأکید بر آخرین فرصت جهت کمک مالی، تأکید بر اهمیت کمک در آخرین روز سال و یا ارائه اطلاعات جذاب و محدود به دسترسی در این زمان‌ها متمرکز شوند.

در نهایت، برای استفاده موثر از پیامک کوتاه، مهم است که پیام‌ها کوتاه، مختصر و جذاب باشند و به مخاطبان احساس فشار زمانی و اهمیت کمک مالیبسیار خوب است که به لحظات مهم استفاده از پیامک کوتاه در کمپین‌های پایان سال توجه می‌کنید. در زمان‌های محدود و تمرکز بر زمان، پیامک کوتاه می‌تواند یک ابزار قوی برای جمع‌آوری کمک مالی و ایجاد تحریک برای مشارکت مردم باشد. 

تلفیق پیامک به یک کمپین پایان سال

این آیا به معنای این است که پیامک‌ها فقط باید در نزدیکی مهلت‌های جمع‌آوری سرمایه ارسال شوند؟ نه، مانند هر کانال دیگری، فقط درخواست کمک مالی می‌تواند مشارکت و کارایی کانال را کاهش دهد.
پس چگونه پیامک کوتاه در یک کمپین پایان سالی چندکاناله جای می‌گیرد؟ در حالی که نامه‌های پستی معمولاً از نیمه دوم اسفند دریافت می‌شوند، پیامک‌های متنی باید به کانال‌های دیجیتالی که در طول بهمن و اسفند استفاده می‌شود، تکمیل کننده باشد.

به عنوان مثال، پیامک‌های متنی می‌توانند در تکمیل ایمیل‌های مربوط به پرورش در اوایل اسفند مفید باشند تا به سرمایه‌گذاران گزارشی از تأثیر هدایای گذشته خود ارائه دهند. با مشکلات تحویل ایمیل و نرخ باز کردن پایین، تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران ممکن است آن ایمیل را مشاهده نکنند. ارسال پیامک می‌تواند تضمین کند که سرمایه‌گذاران تأثیر خود را ببینند و قبل از اتمام سال مالی آماده برای اهدای مجدد شوند.
در حالی که ایمیل‌های جمع‌آوری سرمایه در طول هفته قبل از "روز بخشش" بیشتر منتشر می‌شوند، پیامک‌های جمع‌آوری سرمایه ممکن است بیشتر در روز "روز بخشش" یا در نزدیکی آن تمرکز داشته باشند.
با ورود به ماه اسفند، مهم است تا زمانی که به اواخر ماه دسامبر نرسیده‌اید، از ارسال پیامک‌ها خودداری نکنید. در حالی که پیامک‌های جمع‌آوری سرمایه در اواخر اسفند بهترین عملکرد را دارند، پیامک‌های متنی باید به طور معمول با ارتباط و ارتباطات جمع‌آوری سرمایه دیجیتال شما در طول اسفند هماهنگ باشد. فوریت پیامک می‌تواند در فصل پرمشغله تعطیلات، مانند ارسال پیام‌های به موقع درباره داوطلبی، لیست هدیه‌های تعطیلات، رویدادها و اهدای سال مالی جاری، به سرمایه‌گذاران ارزش ارائه کند.

استفاده از پیامک‌های متنی در یک کمپین پایان سالی چندکاناله می‌تواند نقش مهمی در افزایش مشارکت و کارایی کانال‌ها داشته باشد. در ادامه توضیحات قبلی:

  1. تکمیل ایمیل‌های پستی: پیامک‌های متنی می‌توانند به عنوان تکمیل ایمیل‌های مربوط به پرورش در اوایل اسفند استفاده شوند. این پیامک‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاران گزارشی از تأثیر هدایای گذشته ارائه داده و اطمینان حاصل کنند که سرمایه‌گذاران قبل از پایان سال مالی آماده برای اهدای مجدد خود هستند.
  2. جایگزینی برای ایمیل: با توجه به مشکلات تحویل ایمیل و نرخ باز کردن پایین، ارسال پیامک می‌تواند تضمین کند که سرمایه‌گذاران تأثیر خود را ببینند و به طور مستقیم از ارتباطات و ارتباطات جمع‌آوری سرمایه دیجیتال شما در طول اسفند مطلع شوند.
  3. زمانبندی ارسال پیامک: معمولاً پیامک‌های جمع‌آوری سرمایه در روز "روز بخشش" یا در نزدیکی آن متمرکز می‌شوند. اما با ورود به ماه اسفند، تا زمانی که به اواخر ماه دسامبر نرسیده‌اید، باید از ارسال پیامک‌ها خودداری نکنید. فوریت پیامک می‌تواند در فصل پرمشغله تعطیلات، مانند ارسال پیام‌های به موقع درباره داوطلبی، لیست هدیه‌های تعطیلات، رویدادها و اهدای سال مالی جاری، به سرمایه‌گذاران ارزش ارائه کند.

اهمیت ارسال پیامک در کمپین پایان سالی چندکاناله از طریق موقعیت مناسب زمانی و ارائه اطلاعات کاربردی و مهم به سرمایه‌گذاران برای افزایش مشارکت آن‌ها نشأت می‌گیرد.

ردیابی تبدیل مستقیم و کمک شده از طریق پیامک


پیامک نشان داد که می‌تواند یک کانال قوی برای پاسخگویی مستقیم و جمع‌آوری کمک مالی باشد که در سال ۲۰۱۰ میلادی، پس از زلزله هائیتی ۴۳ میلیون دلار با پیامک جمع‌آوری شد.
برای کمپین‌های پایان ساله، بطور اوضاحی ردیابی تبدیل‌های مستقیم از طریق پیامک‌ها مهم است. این اغلب از طریق انالیتیکس گوگل، فرم‌های جداگانه اهدا یا پلتفرم پیامک انجام می‌شود.
اما ردیابی اینکه پیامک‌ها چگونه ممکن است سایر کانال‌ها را بالا ببرند نیز به همان اندازه مهم است. سال گذشته، شرکت ام و آر متوجه شد که اضافه کردن پیامک به برنامه موجود جمع‌آوری کمک مالی از طریق ایمیل می‌تواند درآمد به دست آمده برای هر نفر را ۲۵٪ تا ۵۰٪ افزایش دهد.
برای ورود به کمپین پایان سالتان، اطمینان حاصل کنید راهی برای ردیابی افرادی که در لیست پیامک علاوه بر ایمیل، پست مستقیم و تبلیغات دیجیتال دریافت می‌کنند و کسانی که دریافت نمی‌کنند وجود دارد. این به شما امکان می‌دهد میزان تبدیل و هدیه میانگین را در سایر کانال‌ها برای کسانی که پیامک دریافت کرده‌اند و نکرده‌اند مقایسه کنید.

برای ردیابی تبدیل‌های مستقیم از طریق پیامک، می‌توانید از ابزارهای تحلیلی مانند Google Analytics استفاده کنید. با استفاده از این ابزار، می‌توانید میزان بازدید، نرخ کلیک و تبدیل را برای پیامک‌های ارسالی تحلیل کنید. همچنین، می‌توانید فرم‌های جداگانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات از طریق پیامک ایجاد کنید و از پلتفرم‌های پیامک موجود برای ارسال و پیگیری پیامک‌ها استفاده کنید.

علاوه بر این، بررسی اینکه چگونه پیامک‌ها می‌توانند سایر کانال‌ها را تقویت کنند، بسیار مهم است. به عنوان مثال، در یک مطالعه اخیر، شرکت M&R متوجه شد که اضافه کردن پیامک به برنامه جمع‌آوری کمک مالی از طریق ایمیل، می‌تواند درآمد به دست آمده برای هر نفر را ۲۵٪ تا ۵۰٪ افزایش دهد. این نشان می‌دهد که استفاده از پیامک به عنوان یک کانال مکمل می‌تواند به بهبود کمپین‌های مالی و جمع‌آوری کمک‌ها کمک کند.

بنابراین، برای ورود به کمپین پایان سال خود، اطمینان حاصل کنید که راهی برای ردیابی افرادی که در لیست پیامک علاوه بر ایمیل، پست مستقیم و تبلیغات دیجیتال پیامک دریافت می‌کنند و همچنین کسانی که پیامک دریافت نمی‌کنند، وجود دارد. با مقایسه میزان تبدیل و هدیه میانگین در سایر کانال‌ها بین افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند و کسانی که پیامک دریافت نکرده‌اند، می‌توانید تأثیر پیامک‌ها را بر روی عملکرد کمپین خود بسنجید و بهبودهای لازم را ایجاد کنید.