صندوق جهانی حیات وحش (WWF) برای 50 سال متمادی، هدف خود را حفظ محیط‌زیست و حیات‌وحش قرار داده است و در راه ایجاد هماهنگی میان انسان و محیط تلاش نموده است. 

از آنجایی که رفاه مردم، حیات وحش و محیط زیست مثل یک زنجیر به یکدیگر مرتبط هستند، بنابراین حرکت در مسیر بهبود شرایط، بهره‌گیری از یک  رویکرد یکپارچه و همه جانبه را می‌طلبد.


با صندوق جهانی حیات‌وحش (WWF) آشنا شوید


WWF در سراسر جهان پروژه‌ها و طرح های مختلفی را با توجه به شرایط خاص هر منطقه، طراحی و اجرا نموده است. 

این پروژه‌ها، نوآورانه، مشارکتی و مبتی بر شواهد و اصول علمی می‌باشند و طبق نتایج بدست آمده توانسته‌اند طیف وسیعی از مناطق جهان را به لحاظ ویژگی‌های زیست محیطی و کیفیت زندگی انسانی بهبود ببخشند.


با صندوق جهانی حیات‌وحش (WWF) آشنا شوید

اهداف و زمینه فعالیت‌های WWF

جنگل‌ها: حفاظت از جنگل‌ها

اقیانوس‌ها: حفظ اقیانوس‌ها و حیات دریایی

آب‌های شیرین: آب امن برای انسان و طبیعت

حیات وحش: محافظت از گونه‌های مختلف جانوری

غذا: غذای قابل دسترس برای تمام جهان

آب و هوا: جهانی بدون کربن و آلودگی