در دو روز گذشته، مردم تهران شاهد باران کم‌سابقه و برودت هوا بودند. همانند دیگر روزهای سرد پاییز و زمستان، 900 کارتن‌خواب با همت سازمان خدمات اجتماعی شهرداری، از سطح شهر به گرمخانه‌های تهران منتقل شدند. این شب‌خواب‌ها پس از استحمام، اصلاح سر و صورت و دریافت غذای گرم، شب را مهمان گرمخانه (سرای امید) هستند.

خدمات شهرداری به کارتن خواب‌ها در خاوران


خدمات شهرداری به کارتن خواب‌ها در خاوران