«پروانه معصومی» به ساخت بیمارستان تخصصی سرطان با اوراق وقفی اشاره کرد و گفت: ساخت این‌گونه بیمارستان ها بسیار خوب است.

«پروانه معصومی» بازیگر سینما و تلویزیون وقف در سلامت را موضوعی مهم دانست و گفت: این بسیار مهم است که مردم هدفمند وقف کنند.

وی ادامه داد: وقتی وقف در مسیر بالا بردن سطح سلامت مردم انجام شود، همه مردم به خصوص نیازمندان می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

معصومی با دعوت توانمندان به وقف گفت: امیدوارم سمت و سوی وقف به سمتی برود که مردم بیشترین نفع را از آن ببرند.

وی در مورد ساخت بیمارستان تخصصی سرطان به وسیله اوراق وقفی گفت: این اقدام پسندیده ای است و امیدوارم که هرچه زودتر عملی شود و ساخت آن را به فال نیک می‌گیریم.

این بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: تا جائی که من می‌دانم هزینه‌های درمان سرطان بسیار بالاست و بسیاری از خانواده‌ها نمی‌توانند از پس هزینه‌های آن برآیند و یک بیمارستان موقوفه می‌تواند در کاهش هزینه‌های بیماران سرطانی موثر باشد.