جمعیت امام علی(ع) و خانه هنر، به مناسبت روز جهانی کودک نشستی با موضوع «بررسی جایگاه کودک در طرح جمع‌آوری کودکان کار»، برگزار نموده است.