هر روز صبح هزاران تن از مواد غذایی در بازار رانجیس فرانسه بارگیری می‌شوند. رانجیس بزرگ‌ترین بازار موادغذایی اروپاست.

هر روز بنگاه‌های خیریه مقادیری از این مواد غذایی را برای کمک به مستمندان کنار می‌گذارند. این بازار یکی از مهم‌ترین بازوهای کمکی بنگاه‌های خیریه در اروپاست. با این حال بسیاری از کشورهای اروپایی با این نوع از کمک‌ها، هرچند 18 میلیون اروپایی گرفتار آن باشند، مخالفند. هر روز صبح آرنو لانگله و همکارانش در بازار میوه و تره‌بار رانجیس فرانسه به دنبال باقی‌مانده میوه و غذاهای فروخته نشده می‌گردند. هدف آن‌ها تنها کمک به تهیه غذای بینوایان شهر است تا شب گرسنه سر بر بالین نگذارند.

براساس این گزارش هر سال تقاضا بالاتر می‌رود و افراد بیش‌تری خواستار کمک در این زمینه هستند. بسیاری از افراد خیرخواه هم در حال حاضر خواستار تشکیل چنین انجمن‌ها و بنگاه‌هایی هستند.

 

بحران مالی و اقتصادی اروپا باعث شده تا آمار فقرا و مستمندان بالا برود. از سال 2008 تا امروز تعداد مراجعه‌کنندگان به مکان‌های توزیع مجانی غذا در فرانسه 25 درصد افزایش پیدا کرده است. یک فرانسوی در این باره تاکید کرد با 600 یورو درآمد ماهانه چگونه می‌توان هم از پس اجاره خانه و هم پرداخت هزینه روزانه زندگی برآمد. ما قدرت پرداخت هزینه‌هایمان را نداریم. یک‌چهارم کمک‌ها از جانب برنامه اروپایی کمک به مستمندان فراهم می‌شود اما مازاد محصولات کشاورزی تنها یک‌چهارم نیاز نیازمندان را برآورده می‌کند. برای تهیه سه‌چهارم باقی‌مانده باید به برنامه کشاورزی مشترک اتحادیه اروپا پناه برد اما 6 کشور عضو اتحادیه با این کمک‌ها مخالف هستند.

بودجه فعلی برنامه اروپایی کمک به مستمندان 480 میلیون یورو در سال است. مبلغی معادل تنها یک درصد بودجه برنامه‌های کشاورزی مشترک این اتحادیه و اگر از کمک‌های بازار کشاورزی این قاره بکاهیم این بودجه تا 80 درصد افت پیدا خواهد کرد. این کمک‌ها نیاز 18 میلیون از ساکنان این قاره و نیمی از بودجه بانک غذایی اروپا را فراهم می‌کند بانکی که منبع تهیه و توزیع مواد غذایی در 19 کشور اروپایی است.

 

 

منبع: شهر امید