موسسه خیریه مهرگیتی کامپیوترهای فرسوده و یا لوازم جانبی نو یا دست دوم شما دریافت و در صورت نیاز پس از انجام تعمیرات آن‌ها را به مناطق محروم ارسال می‌کنند.


موسسه خیریه مهرگیتی با شعار «ساختن ایرانی عاری از تبعیض و فقر فرهنگی» کمپین «رای به» راه اندازی کرده است.


در این کمپپن، کامپیوترهای فرسوده و یا لوازم جانبی نو یا دست دوم شما دریافت و در صورت نیاز پس از انجام تعمیرات آن‌ها را به مناطق محروم ارسال می‌کنند. هدف از اجرا این کمپین، تامین رایانه مورد نیاز مدارس، کتابخانه ها و مراکز آموزشی-فرهنگی مناطق محروم کشور است.

 خوشبختانه تا به امروز پویش "رای به" بیش از 2500 رایانه به مدارس مناطق محروم اهدا کرده است.

برخی از اقدامات موسسه خیریه مهرگیتی پس از دریافت کامپیوترها:


1-گرفتن تست اولیه: ابتدا کامپوتر ها را از لحاظ فنی مورد آزمایش قرار می‌دهد تا از لحاظ سلامت و کارایی بررسی تا معایب آن‌ها مشخص شود.


 2-تعمیرات: کامپیوتر های که دچار مشکل هستند یا روشن نمی‌شوند قطعات معیوب آن را تعویض می‌کنند و ملزومات لازم را تهیه می‌کنند.

3-پاکسازی حافظه دستگاه: اگر دستگاه روشن نشود پس از تعمیرات، اطلاعات شخص پاک می‌شود این کار در صورت تمایل در حضور فرد انجام می‌شود.


 4-نصب نرم افزار: در این مرحله وینذوز و نرم افزار لازم بر روی دستگاه از نصب می‌شود.


 5-قرار گرفتن در لیست نوبت دهی: در آخر کامپیوترها در لیستی که از قبل توسط مجمع خیرین مدرسه ساز، آموزش پرورش مناطق محروم و مدیران مدرسه  آماده شده قرار می‌گیرد.

شما هم می‌توانید کامپیوتر و لوازم جانبی نو یا دست دوم خود را به دفتر موسسه خیریه مهر گیتی ارسال کنید و در این کار نیک سهیم شوید.