«رضا مولایی»، بازیگر فیلم سیانور با اشاره به موضوع کمبود تخت‌های بیمارستانی در کشور گفت: این روزها نیاز به احداث بیمارستان‌های مجهز و دارای بخش‌های مختلف به شدت احساس می‌شود.

درباره اقدامات سازمان اوقاف در ساخت بیمارستان و مشارکت در این کار گفت: طبق آمارها کشور ما در زمینه تعداد تخت‌های بیمارستانی کمبود دارد.

وی ادامه داد: به همین دلیل باید بیمارستان‌های مجهزی نه تنها در مراکز استان‌ها بلکه در شهرستان‌ها نیز ساخته شود.

این بازیگر سینما افزود: این که سازمان اوقاف به موضوع ورود پیدا کرده بسیار امر پسندیده‌ای است و امیدواریم که به زودی نیاز به تخت های بیمارستانی برطرف شود.

مولایی فروش اوراق وقفی را ایده مناسبی برای ساخت بیمارستان دانست و گفت: امیدوارم مردم از این طرح استقبال کنند تا بیمارستان‌های متعددی ساخته شود.


منبع: امینانه