او را یک خشم به این روز انداخت، خشمی که شاید اگر هر کدام از ما بودیم، مانند او عکس‌العمل نشان نمی‌دادیم، مادرش معلمی پرتلاش و خانواده‌اش متدین و با آبرو. تازه داماد شده بود که 5 سال پیش به دلیل قتلی از روی خشم به زندان می‌رود.


حالا او در یک قدمی اعدام قرار دارد و پس از تلاش فراوان مادر پرتلاشش، خانواده مقتول راضی به دیه می‌شوند. اما دیه ای برابر 350 میلیون تومان. مادر تسلیم نمی‌شود و با تلاش فراوان 230 میلیون تومان را تامین می‌کند. حالا به این خانواده 1 هفته فرصت نهایی داده‌اند تا مابقی پول دیه برابر (120میلیون تومان) را تامین کنند.


این فراخوان بنیاد به مدت سه روز باز می‌باشد تا هر اندازه که می‌توانیم این جوان پشیمان و مادر چشم انتظار اما امیدوار را یاری کنیم.


نحوه همراهی شما :

حمایت مالی از فراخوان :
💳 6274121151603115
📱*770*313*1#ok
💻 BONYADESADR.IR


حمایت معنوی از فراخوان: با ارسال این فراخوان به سایر دوستان و آشنایان.

لطفا پس از واریز محبت، میزان مبلغ واریزی را با شماره فراخوان(447) به سامانه 500054114 پیامک نمایید.

در صورت عبور کمک‌ها از میزان اعلام شده، محبت شما برای کمک به فراخوان‌ بعدی هزینه می‌شود.

خوب است انسان در هر کار خیری حتی اندکی مشارکت کند ... زیرا معلوم نیست کدام عمل در نزد خدا پذیرفته می‌شود.

#همه_باهم_میتوانیم دیگران را هم به کار خیر دعوت کنیم.