نمایشگاه نقاشی‌های مجید ذاکری با نام «باغ آرزو» برگزار می شود. بخشی از درآمد فروش این تابلوهای نقاشی صرفخیریه نیکان ماموت می‌گردد.

این نمایشگاه از 15 تا 24 دی ماه، در گالری فرمانفرما به نشانی: میدان هفت تیر، کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه اعرابی 2 برگزار می‌گردد.