بنیاد خیریه راهبری آلاء در راستای تولید دانش در حوزه امر خیر نشست‌های خیریه برگزار می‌کند.

در ادامه راه سلسله نشست‌های خیر ماندگار، نوزدهمین نشست با عنوان مدیریت دانش در موسسه‌های خیریه، برگزار می‌شود.

زمان: دوشنبه 30 مردادماه، ساعت 15:30 الی 17
مکان: تهران- پل گیشا - پلاک 139