طرح طفلان مسلم، طرحی است برای حمایت و کمک به کودکان زندانی و محکوم به اعدام. جمعیت امام علی (ع) با هدف کمک به این کودکان و آگاهی‌رسانی بیش‌تر نسبت به معضلات این کودکان، همایشی با عنوان «همایش طفلان مسلم» برگزار نموده است.