دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت، (3دسامبر 2016 برابر با 13 آذر ماه جاری) خواستار تلاش همه مردم جهان برای مشارکت کامل و برابر افراد دارای معلولیت در جهانی فراگیر و پایدار شد.

متن کامل پیام «بان کی مون» به شرح زیر است:

 «ده سال پیش در ماه دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را تصویب کرد. این کنوانسیون، با 169 عضو، یکی از اسناد حقوق بشری بین‌المللی است که به گستردگی به تصویب مجالس دولت‌های عضو سازمان ملل متحد رسیده است و در حالی‌که معلولیت به گونه‌ای فزاینده در حقوق بشر جهانی و دستورکارهای توسعه ادغام می‌شود، موجب پیشرفت چشمگیری در تعهد و اقدام برای برابری، فراگیری، و توامندسازی در سراسر جهان شده است.

دولت‌های عضو سازمان ملل متحد از ابتدای سال جاری میلادی، اجرای دستورکار 2030 برای توسعه پایدار، طرحی کلی برای صلح، بهروزی، کرامت، و فرصت برای همه روی سیاره‌ای سالم، را آغاز کردند. دستورکار 2030، با 17 آرمان وابسته به همِ توسعه پایدار، بر مبنای تعهد نادیده انگاشته نشدن هیچ‌کس استوار است. دستیابی به این امر، به شمول کامل و مشارکت موثر افراد دارای معلولیت در جامعه و توسعه نیاز دارد.

پیش از آن‌که افراد دارای معلولیت بتوانند توان بالقوه کامل خود را به عنوان اعضای برابر و ارزشمند جامعه بپذیرند، اقدامات بسیاری باید انجام پذیرد. باید کلیشه‌ها و تبعیض‌هایی را برطرف سازیم که به محرومیت آنان تداوم می‌بخشد و محیطی قابل دسترس، اختیاردهنده، و فراگیر برای آنان ایجاد کنیم. به منظور موفقیت دستور کار 2030، باید افراد دارای معلولیت را در اجرا و نظارت بر آن سهیم کرده و از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به عنوان راهنما استفاده کنیم.

در این روز جهانی افراد دارای معلولیت، اینجانب حکومت‌های ملی و محلی، کسب و کارها، و همه نقش‌ آفرینان در جامعه را به افزایش تلاش‌ها برای پایان بخشیدن به تبعیض و از میان برداشتن موانع محیطی و نگرشی فرا می‌خوانم که از بهره‌ مندی افراد دارای معلولیت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جلوگیری می‌کند. اجازه دهید با هم برای مشارکت کامل و برابر افراد دارای معلولیت در جهانی فراگیر و پایدار تلاش کنیم که بشریت را با همه گوناگونی آن دربر می‌گیرد».


منبع: ایسنا