"UN Women"، بنیادی وابسته به سازمان ملل متحد است که هدف اصلی خود را مبارزه با نابرابری‌های جنسیتی و فرهنگ‌سازی برای دستیابی به این مهم قرار داده است. 

این بنیاد اخیراً کمپینی به همین منظور به راه انداخته است که پوسترهای خلاقانه‌ای نیز برای آن طراحی شده است. این پوسترها از امکان جستجو در اینترنت الهام گرفته است و تصویر یک زن در هر پوستر وجود دارد که به جای دهان او یک نوار جستجو قرار داده شده است.


نمونه‌هایی از پوسترهای این کمپینمنبع: زنان ملل متحد