مؤسسه خیریه محک دومین کنگره بین‌المللی «نقش خدمات حمایتی (زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی) در درمان چند‌ تخصصی سرطان کودک» را اول و دوم آذر‌ماه سال جاری با امتیاز بازآموزی برگزار می‌کند.
بر اساس آخرین یافته‌‌های جهانی، درمان سرطان، درمانی چندتخصصی و همه‌ جانبه است که لازمه آن همراهی و عملکرد همسوی تیم‌‌های مختلف پزشکی، پرستاری، مددکاری، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مشاوره و سایر تخصص‌ها با یکدیگر در توسعه نگاه فرآیندی و تصمیم‌ گیری با اتکا بر خِرد جمعی است.
محور این کنگره تخصصی، ارائه خدمات حمایتی به کودک و مراقبین (خانواده و تیم درمان) در فرآیند درمان چند‌تخصصی سرطان کودک شامل؛ تشخیص، سِیر درمان، پی‌گیری بازگشت به زندگی عادی، سوگ و پس از سوگ است.

هدف کنگره

 ارائه تجارب یافته‌‌های پژوهشی برای ارتقای دانش و مهارت کارشناسان و متخصصان حوزه خدمات حمایتی با توجه به استانداردها و روندهای ملی و بین‌المللی است.

محور کنگره

ارائه خدمات حمایتی به کودک و مراقبین (خانواده و تیم درمان) در فرآیند درمان چند‌تخصصی سرطان کودک در مراحل:
 · تشخیص
 · سیر درمان
 · پی‌گیری
· بازگشت به زندگی عادی
 · سوگ و پس از سوگ

 حامیان علمی- تخصصی:

دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، انجمن مددکاران اجتماعی ایران، انجمن روانشناسی ایران و انجمن خون و سرطان کودکان ایران، معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

تماس با دبیرخانه برای ثبت نام و یا دریافت اطلاعات بیشتر

021-23501347

زمان و محل برگزاری

زمان : 1 و 2 آذر ماه 1396
نشانی :
تهران - میدان اقدسیه - ابتدای بزرگراه ارتش - سه راه ازگل - بلوار شهید مژدی - خیابان پروفسور پروانه وثوق - بلوار محک - موسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک