نشست شورای داوری یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در تاریخ های ۴ و ۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزار شد و پس از بررسی‌های تخصصی صورت گرفته توسط داوران شورا که از میان فعال‌ترین‌های این حوزه انتخاب شده‌اند، در این جلسه ۵ کاندیدای برتر هر گروه در بخش وبسایت و اپلیکیشن انتخاب شدند.

برندگان نهایی توسط داوران مرحله سوم از میان این کاندیدا انتخاب خواهند شد.

وبسایت‌های کاندیدای گروه محیط زیست، سازمان‌های خیریه و فعالیت‌های اجتماعی و سلامت الکترونیک برای ورود به مرحله نهایی داوری یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران، به شرح زیر می‌باشند:


محیط زیست
محیط زیست
محیط زیست
محیط زیست
محیط زیست


سازمان‌های خیریه و فعالیت‌های اجتماعی
سازمان‌های خیریه و فعالیت‌های اجتماعی
سازمان‌های خیریه و فعالیت‌های اجتماعی
سازمان‌های خیریه و فعالیت‌های اجتماعی
سازمان‌های خیریه و فعالیت‌های اجتماعی


سلامت الکترونیکdrdr.ir
سلامت الکترونیکpaziresh24.com
سلامت الکترونیکgetzoop.com
سلامت الکترونیکazmayeshonline.com
سلامت الکترونیکdrsaina.com


منبع: وبسایت جشنواره وب موبایل ایران